Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti.

Računska energetska izkaznica se lahko izdela in izda za vsako stavbo.
Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe.

1. Zakaj je Slovenija uvedla energetsko izkaznico stavbe?
Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU.
Energetska izkaznica je namenjena osveščanju prebivalcev o učinkoviti rabi energije in rabi
obnovljivih virov energije v stavbah.

2. Kdaj je energetska izkaznica obvezna?
Vse novogradnje kot tudi vse obstoječe stavbe, v primeru prodaje ali oddaje v najem, morajo po določilih
Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico. Poseben primer so javne stavbe (šole, zdravstvene
ustanove, stavbe občinske in državne uprave), ki morajo svoje energetske izkaznice tudi predstaviti javnosti.
Posebne zahteve veljajo za večstanovanjske stavbe; če so bile grajene pred letom 1980 morajo najkasneje do leta 2015 pridobiti energetsko izkaznico, stavbe grajene po letu 1980 pa morajo izkaznico pridobiti do leta 2030.

3. Katere vrste energetskih izkaznic poznamo?
Poznamo merjeno (mEI) in računsko (rEI) energetsko izkaznico. Merjena se lahko izda samo za obstoječo nestanovanjsko stavbo. Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse stavbe.

4. Za katere stavbe energetska izkaznica ni obvezna?
Iz obveznega energetskega certificiranja stavb so izvzeti nekateri objekti (npr. stavbe razglašene za spomenik, stavbe, namenjene verski dejavnosti, objekti s krajšim časom uporabe, objekti z manj kot 50 m2).

5. Koliko me bo to stalo?
Ceno energetske izkaznice bo določil trg.

6. Kdo lahko izdeluje in izdaja energetske izkaznice?
Energetska izkaznica ima pri nas status javne listine, ki jo bodo izdajale pooblaščene organizacije, izdelovali pa neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi strokovne usposobljenosti, ter opravljenim izobraževalnim tečajem in izpitom.

7. Od kdaj je energetska izkaznica obvezna?
Energetsko izkaznico je možno izdelati in izdati od 4.7.2013.

energetska_izkaznica