• Zelo dobra toplotna izolacija  (U-vrednost pod 0,15 W/(m²K))
 • Ogrevanje z obnovljivimi viri energije (toplotna črpalka)
 • Orientacija bivališča proti soncu   (toplotni pribitki in PHPP izračun)
 • Zrakotesnost hiše (Blower door test)
 • Prezračevanje z rekuperacijo 
 • 3 slojna izolativna okna in vhodna vrata (U-vrednost pod 0,9 W/(m²K), g >= 50%)  

PHPP izračun

PHPP (Passive House Planning Package) je program za načrtovanje ter optimizacijo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. S PHPP izračunom načrtujemo:

 • energijsko bilanco stavbe (vključno z izračunom toplotne prehodnosti),
 • orientacijo objekta,
 • načrtovanje oken,
 • načrtovanje prezračevalnega sistema,
 • določitev moči ogrevanja oziroma hlajenja,
 • načrtovanje sistema ogrevanja in oskrbe s toplo vodo,
 • načrtovanje porabe primarne energije in napoved emisij CO2.

Sama vgradnja elementov za pasivno hišo, brez natančnega načrtovanja, namreč še ne vodi do pasivne hiše.

Skeletna stena je sestavljena iz lesenega ogrodja, ki je napolnjeno z izolacijo

(v stenah od 25 do 40 cm in v strehi od 35 do 50 cm).

Zrakotesnost

Ovoj stavbe po standardu pasivne hiše mora biti skoraj neprodušen v primerjavi z običajno gradnjo. Težava se pojavi, če se topel zrak, ko prehaja skozi gradbeni sklop (stena, streha, ipd.) ohlaja, pri tem pa kondenzira in pojavi se toplotni most.

Učinkovitost zrakotesnega ovoja se kontrolira s testom Blower Door. Za ta test se v odprtino vrat ali okna namesti naprava z ventilatorjem, s katerim se v hiši ustvari nadtlak in podtlak in izmeri prehod zraka skozi konstrukcijo oz. netesna mesta. Za pasivne hiše je določena mejna vrednost n50 ≤ 0,6 h-1. To pomeni, da se pri tlačni razliki 50 Pa skozi vsa netesna mesta v zgradbi odvede ali dovede 0,6 celotnega notranjega volumna zraka v eni uri.

Prisilno prezračevanje z rekuperacijo

Prisilno prezračevanje bivalnih prostorov je postalo nuja, če hočemo zagotoviti zadostne količine zraka. To se zgodi zaradi izboljšanih izolacijskih materialov, skoraj neprodušnim tesnenjem oken, vrat in podobnih odprtin.
Pri prezračevanju rekuperator vrača toploto odpadnega zraka zraku, ki vstopa v stavbo. Torej pozimi ohranja toploto v stavbi in poleti ohranja hlad v stavbi. Izjemno pomembno je kako uspešno rekuperator prenaša toploto, saj od tega zavisi koliko toplotne energije bo privarčeval.

VPIHOVANJE IZOLACIJE

Izolacija iz lesenih kosmičev in celulozna izolacija

IZOLACIJA IZ LESENIH KOSMIČEV je izdelana iz lesne mase iglavcev in je predelana do te mere, da dobi obliko mehkih kosmičev:

 • naraven, zdrav material, ki diha in delno uravnava vlago v prostoru,
 • odlične toplotne karakteristike: λ = 0,039 W/m2K,
 • visoka gostota in oblika vlaken preprečujeta posedanje (2-3x večja od gostote mineralnih izolacij),
 • visoka stopnja akumulacije toplote,
 • odlično dušenje zvoka in toplote (zaradi gostote materiala),
 • visoka požarna odpornost zaradi gostote materiala in dodatkov proti gorenju (plamen prežge deset centimetrski sloj šele v 20 minutah, stekleno volno npr. v 5 sekundah in kameno volno v 25 sekundah),
 • kljub predelavi lesne mase v izolaciji še vedno ostaja lignin (naravna zaščita lesa proti biološki degradaciji), ki daje izolaciji odpornost proti vlagi, plesni, trohnenju in razpadu,
 • izolacija se vgrajuje strojno z vpihavanjem, zato je vgrajena v enem kosu brez zračnih žepov in rež na spojih (ni toplotnih mostov),
 • ekološki material, ki se lahko deponira v naravi.

CELULOZNA IZOLACIJA je narejena iz zmletega starega časopisnega papirja z dodatki proti gorenju in škodljivcem:

 • je naravna izolacija, ki jo uvrščamo med reciklirane materiale,
 • odlično toplotno izolativna  λ = 0,039 W/m2K   (ima zelo velik fazni zamik – do 11 ur),
 • zelo dobro zvočno izolativna (zaradi gostote materiala),
 • sprejema in oddaja vlago ter tako delno uravnava klimo v prostoru,
 • proti požaru je celulozna izolacija zaščitena z borovo soljo, sodi v razred požarne varnosti B2,
 • s proizvodnjo celulozne izolacije in celuloznih peletov ne izčrpujemo narave,
 • vgradimo jo s pomočjo vpihovalnega stroja, ki pakete izolacije zdrobi in kosmiče izolacije vpiha po cevi v stene, strop ali streho. Vpihuje se pod pritiskom. V votlem prostoru se celulozna izolacija skupaj z zrakom vrtinči in išče prosto pot. Na vpihovalnem stroju nastavimo gostoto izolacije med 45kg/m3 in 65kg/m3. Pri vpihovanju izolacija zapolni vse praznine. Po končanem postopku vpihovanja dobimo kompaktno izolacijsko ploščo v enem kosu brez stikov in praznih prostorov. Priporočamo debelino izolacije od 25cm do 50cm.

PRIKAZ ODPORNOSTI IZOLACIJE IZ LESENIH KOSMIČEV IN STEKLENE VOLNE NA OGENJ

lesna_vlaknaIzolacija iz lesenih kosmičev (Požarna varnost konstrukcije F 90 B)

steklena_volnaIzolacija iz steklene volne

Skeletna gradnja je univerzalni sistem gradnje. Konstrukcija je sestavljena iz lesenih stebrov in diagonalnih vezi.

R.Z.