prerez_strehe

1. Sestava strehe  U=0,115W/m2K,

debelina strehe 40 cm:

1. Kritina
2. Suhe letve za strešnik
3. Kontra letve za zračni sloj
4. Sekundarna kritina lesnovlaknena plošča160mm ali 320mm
5. Špirovci
6. Vpihana lesna ali celulozna izolacija vsaj 35 cm
7. Folija ali OSB plošče kot parna ovira s polepljenimi stiki za zrakotesnost
8. Mavčno kartonska plošča 15mm

Les je gorljiv, vendarv primerjavi z jeklom in betonom, prenese večje požarne obremenitve.
Zoglenela plast upočasnjuje gorenje.