prerez_strehe

1. Sestava strehe  U=0,115W/m2K,

debelina strehe 40 cm:

1. Kritina
2. Letve za strešnik
3. Kontra letve za zračni sloj
4. Sekundarna kritina lesnovlaknena plošča16mm ali 35mm
5. Špirovci
6. Vpihana lesna ali celulozna izolacija vsaj 35 cm
7. Folija ali OSB plošče kot parna ovira s polepljenimi stiki za zrakotesnost
8. Mavčno kartonska plošča 12,5mm