• Majhna raba energije za delovanje pasivne hiše  
 • Izjemna toplotna izolacija ovoja stavbe
 • Zrakotesna izvedba oboda pasivne hiše
 • Toplotni ovoj brez toplotnih mostov
 • Prezračevanje z vračanjem energije 
 • Energijsko učinkovita okna 

Zakaj pasivna montažna gradnja?

Pasivna nizkoenergijska hiša je varčna, udobna, zračna in polna svetlobe. Zagotavlja odlično kakovost bivanja ob majhni rabi energije.

Značilnosti lesenih pasivnih hiš

 • Zelo dobra toplotna naravna izolacija (U-vrednost pod 0,15 W/(m²K))
 • Ogrevanje z obnovljivimi viri energije (toplotna črpalka)
 • Orientacija bivališča proti soncu  (toplotni pribitki in PHPP izračun)
 • Zrakotesnost hiše (Blower door test)
 • Prezračevanje z rekuperacijo
 • 3 slojna izolativna okna in vhodna vrata  (U-vrednost pod 0,9 W/(m²K), g >= 50%)
 • Omejena uporaba primarne energije z uporabo varčnih gospodinjskih naprav in žarnic
 • Naravni materiali in oblika stavbe  (kompaktna oblika izboljša učinkovitost in poceni gradnjo)

dokončana lesena pasivna hiša          nizkoenergijska hiša notranjost         pasivna hiša v Škofljici

Pasivna hiša na Škofljici (energetski razred A1)                                    Zimsko gretje s soncem v pasivni hiši                           Pasivna hiša na gorenjskem (energetski razred A2)

Kako varčujemo v pasivni hiši?

Pasivna hiša se pozimi greje s soncem, ki pride skozi okna, zato se gretje samodejno izklopi oziroma zmanjša. Pogoj: večja, zelo izolativna okna z odličnim izkoristkom prehoda svetlobe in usmeritvijo na jug.

Pozimi v energijsko varčni pasivni hiši ne odpiramo oken zaradi zračenja, ker je hiša vedno prezračena. Toploto, ki nastaja v hiši z delovanjem električnih naprav in toplotno energijo ljudi, ki bivajo v hiši, izkoristimo. S pomočjo rekuperatorja toploto notranjega odpadnega zraka prenesemo na hladni zunanji zrak, ki ga dovedemo v hišo. Tako zmanjšamo porabo energije, ki jo potrebujemo za gretje prostorov. Pogoj: rekuperator in zrakotesen ovoj stavbe.

Naprava za ogrevanje prostorov in sanitarne vode je zelo učinkovita in za delovanje potrebuje zelo malo energije. Pogoj: toplotna črpalka z odličnim izkoristkom.

Poleti v pasivni hiši ne potrebujemo hlajenja. Steklene površine zasenčimo z zunanjimi žaluzijami. Prehod toplote skozi naravno izolacijo je zelo počasen, tako da sonce zaide preden začutimo toploto na notranji strani zida ali strehe. Pogoj: dovolj debel sloj naravne izolacije na vseh zunanjih površinah.

PHPP izračun

PHPP (Passive House Planning Package) je program za načrtovanje ter optimizacijo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. S PHPP izračunom:

 • načrtujemo energijsko bilanco stavbe (pasivna hiša = energetski razred A1 ali A2)
 • začrtamo orientacijo objekta,
 • določamo velikost in pozicijo oken,
 • zasnujemo prezračevalni sistem,
 • izračunamo potrebno moč ogrevanja oziroma hlajenja pasivne gradnje,
 • načrtujemo zmogljivost sistema ogrevanja in oskrbe s toplo vodo,
 • določamo porabe primarne energije in napoved emisij CO2.

Sama vgradnja elementov, pomembnih za pasivno hišo, brez natančnega načrtovanja, še ne pomeni, da bo zgrajena hiša res pasivna.

Skeletna pasivna stena je sestavljena iz lesenega ogrodja, ki je napolnjeno z izolacijo

(v stenah od 25 do 40 cm in v strehi od 35 do 50 cm).

Zakaj je zrakotesnost pomembna v pasivni hiši?

V primerjavi z običajno gradnjo mora biti ovoj stavbe pri pasivni gradnji skoraj neprodušen. Z zrakotesnostjo stavbe zmanjšamo porabo energije in povečamo toplotno ugodje. S tesnenjem se v pasivnih hišah ukvarjamo tudi zaradi preprečevanja gradbene škode. Ta se pojavi tam, kjer se topel zrak, ko prehaja skozi gradbeni sklop (stena, streha, ipd.) ohlaja, pri tem pa kondenzira. Z natančno zatesnitvijo preprečimo navlaženje konstrukcije in izolacije.

Učinkovitost zrakotesnega ovoja se kontrolira s testom Blower Door. Za ta test se v odprtino vrat ali okna namesti naprava z ventilatorjem, s katerim se v hiši ustvari nadtlak in podtlak in izmeri prehod zraka skozi konstrukcijo oz. netesna mesta. Za pasivne hiše je določena mejna vrednost n50 ≤ 0,6 h-1. To pomeni, da se pri tlačni razliki 50 Pa skozi vsa netesna mesta v zgradbi odvede ali dovede 0,6 celotnega notranjega volumna zraka v eni uri.

Pasivna hiša – hiša prihodnosti

Pasivna gradnja zahteva malo denarja za udobno bivanje pozimi in poleti, ne potrebuje velikih letnih vzdrževalnih del, omogoča zdravje z vedno svežim zrakom, je polna sonca in svetlobe.

Prisilno prezračevanje z rekuperacijo v pasivni hiši

Prisilno prezračevanje bivalnih prostorov je postalo nuja, če hočemo zagotoviti zadostne količine zraka. To se zgodi zaradi izboljšanih izolacijskih materialov in skoraj neprodušnim tesnenjem oken, vrat in podobnih odprtin.
Pri prezračevanju rekuperator vrača toploto odpadnega zraka zraku, ki vstopa v stavbo. Torej pozimi ohranja toploto v stavbi in poleti ohranja hlad v stavbi. Izjemno pomembno je kako uspešno rekuperator prenaša toploto, saj od tega zavisi koliko toplotne energije bo privarčeval.

 

VPIHOVANJE NARAVNE IZOLACIJE

Izolacija iz lesenih kosmičev in celulozna izolacija

IZOLACIJA IZ LESENIH KOSMIČEV je izdelana iz lesne mase iglavcev in je predelana do te mere, da dobi obliko mehkih kosmičev:

 • naraven, zdrav material, ki diha in delno uravnava vlago v prostoru,
 • odlične toplotne karakteristike: λ = 0,039 W/m2K,
 • visoka gostota in oblika vlaken preprečujeta posedanje (2-3x večja od gostote mineralnih izolacij),
 • visoka stopnja akumulacije toplote,
 • odlično dušenje zvoka in toplote (zaradi gostote materiala),
 • visoka požarna odpornost zaradi gostote materiala in dodatkov proti gorenju (plamen prežge deset centimetrski sloj šele v 20 minutah, stekleno volno npr. v 5 sekundah in kameno volno v 25 sekundah),
 • kljub predelavi lesne mase v izolaciji še vedno ostaja lignin (naravna zaščita lesa proti biološki degradaciji), ki daje izolaciji odpornost proti vlagi, plesni, trohnenju in razpadu,
 • izolacija se vgrajuje strojno z vpihavanjem, zato je vgrajena v enem kosu brez zračnih žepov in rež na spojih (ni toplotnih mostov),
 • ekološki material, ki se lahko deponira v naravi.

CELULOZNA IZOLACIJA je narejena iz zmletega starega časopisnega papirja z dodatki proti gorenju in škodljivcem:

 • je naravna izolacija, ki jo uvrščamo med reciklirane materiale,
 • odlično toplotno izolativna  λ = 0,039 W/m2K   (ima zelo velik fazni zamik – do 11 ur),
 • zelo dobro zvočno izolativna (zaradi gostote materiala),
 • sprejema in oddaja vlago ter tako delno uravnava klimo v prostoru,
 • proti požaru je celulozna izolacija zaščitena z borovo soljo, sodi v razred požarne varnosti B2,
 • s proizvodnjo celulozne izolacije in celuloznih peletov ne izčrpujemo narave,
 • vgradimo jo s pomočjo vpihovalnega stroja, ki pakete izolacije zdrobi in kosmiče izolacije vpiha po cevi v stene, strop ali streho. Vpihuje se pod pritiskom. V votlem prostoru se celulozna izolacija skupaj z zrakom vrtinči in išče prosto pot. Na vpihovalnem stroju nastavimo gostoto izolacije med 45kg/m3 in 65kg/m3. Pri vpihovanju izolacija zapolni vse praznine. Po končanem postopku vpihovanja dobimo kompaktno izolacijsko ploščo v enem kosu brez stikov in praznih prostorov. Priporočamo debelino izolacije od 25cm do 50cm.

PRIKAZ ODPORNOSTI IZOLACIJE IZ LESENIH KOSMIČEV IN STEKLENE VOLNE NA OGENJ

izolacija pasivne hiše iz lesenih vlakenIzolacija iz lesenih kosmičev (Požarna varnost konstrukcije F 90 B)

izolacija pasivne hišeIzolacija iz steklene volne