MONTAŽNA HIŠA

Montažna gradnja ima v Sloveniji zelo dolgo tradicijo. Prvi montažni skeletni objekti so bili kozolci. V Sloveniji je nekaj izjemno starih in ohranjenih lesenih hiš, Liznjekova lesena hiša v Kranjski Gori, Nacetova hiša v Puštalu ob Škofji Loki, večnadstropna lesena hiša rudarjev v Idriji.

                                      

Primer skeletne gradnje v Sloveniji           Liznjekova lesena hiša iz leta 1781 (foto: Janez Novak)           Montažna skeletna gradnja danes

Nekoč so skeletne objekte v celoti gradili tesarji na gradbišču. Les so stesali, žagali in rezali na gradbišču, sestavili konstrukcijo in postavili objekt, npr. kozolec.
Danes s pomočjo podrobnega delavniškega načrta les natančno razrežemo v delavnici. V delavnici delno sestavimo tudi nosilno konstrukcijo montažne hiše. Tako pripravljene lesene elemente na gradbišču postavimo in povežemo v konstrukcijo, ki zagotavlja nosilnost in trdnost.
Leseno skeletno ogrodje zapolnimo. Namesto mešanice slame, blata in rogoze, zdaj vpihamo celulozno ali lesno izolacijo.
Uporabljamo večinoma smrekov les, ki je dolžinsko lepljen in sušen do ustrezne vlažnosti. Tako pripravljen, pravilno vgrajen in obdan z naravnimi materiali, je prepusten za vodno paro oziroma difuzijsko odprt in ne potrebuje nobene posebne zaščite.