PREDNOSTI SKELETNE GRADNJE

 

  • Izjemna hitrost gradnje
  • Odlične gradbeno-fizikalne lastnosti
  • Ekološka neoporečnost vgrajenih materialov
  • Večja uporabna površina pri enakih zunanjih gabaritih
  • Majhna teža konstrukcije (za gradnjo na slabo nosilnih tleh)
  • Zelo dobra potresna odpornost
  • Nizka toplotna prevodnost
  • Manj emisij CO 2 na leto od običajnih stavb

POTRESNI TEST: Lesene konstrukcije

POTRESNI TEST: Armirano betonske konstrukcije